Menu
Your Cart

Информация за доставка и плащане

1.    Поръчки:
-         Всички поръчки следва да бъдат подавани/приемани през електронната форма на онлайн магазина.
-         Всяка поръчка направена от партньора/купувача/клиента трябва да бъде потвърдена и ще получи потвърждението на доставчика в следващите максимум 2 работни дни.

2.   Срок на доставка:
-    До 3 работни дни за всички стоки на склад;
-    4 - 20 дни за стандартния асортимент;
-    при специални поръчки – доставка по договаряне;
Под стандартен асортимент ще се разбира всички продукти, договорени с партньора/купувача/клиента, които в момента са получени и продадени или изложени в неговите магазини.

3.   Цени на доставки:
-    За поръчки под 300 (триста) лева - транспортът се заплаща от партньора/купувача/клиента.   
-    Партньора/купувача/клиента има право да поиска да организира сам получаването/транспортирането на закупената стока от склада на Санотехник.
-    При поръчки над 300 (триста) лева  - транспортът се организира и поема от Санотехник.

4.   Условия за плащане:
-    Разсрочено плащане: - срок за плащане след издаване на данъчна фактура – 10 дни;
При поръчка на по-големи количества, ще бъде необходимо да се направи авансово плащане от 30%. Останалите 70% ще бъдат платени, в зависимост от случая, преди доставката или в договорения срок на плащане. В случай, че партньора/купувача/клиента откаже поръчката, той ще загуби предварително платената вече сума.

5.   Информация за дистрибутори / партньори:
-    Всеки нов едрови дистрибутор / партньор на фирма Санотехник ще получи определен процент отстъпка, като тя ще бъде съобразена с активността на съответния дистрибутор / партньор.


6.   Отказ от поръчка:

Клиентът може да откаже поръчка, сключена от разстояние в законовия срок от 14 дни.


7.   Начини на плащане:

- в брой в офис

- наложен платеж

- банков път

- кредитни / дебитни карти

           - „БОРИКА“ АД – акционерно дружество, собственост на Българската народна банка и търговските банки в страната, осигуряващо непрекъсната работа на Оторизационен център – 24 часа, 7 дни седмично.
           - Оспорено плащане – процедура за възстановяване, изцяло или частично, на определена сума, заплатена чрез трансакция с карта. Такова възстановяване се извършва от страна на банката-издател на картата, поради допуснати нарушения при приемането на плащането или извършването на трансакция при условията на измама или по инициатива на оправомощения ползвател на картата. Банката, обработила плащането на Клиента, има възможност да го представи повторно за плащане от страна на оправомощения ползвател на картата само при доказана липса на пропуски в процеса на приемане на плащането, регламентирани с настоящите Общи условия и Инструкциите за приемане на плащания с платежни и предплатени карти.
           - Неправомерна трансакция или трансакция, извършена при условията на „измама“ – трансакция, съзнателно (преднамерено) извършена с карта или картови данни, придобити по 3 незаконен начин (изгубена, открадната, получена на базата на фалшиви документи и др.), както и с фалшифицирана или подправена карта, или с присвоени картови данни. Такава трансакция е направена без знанието и съгласието на оправомощения ползвател на картата и без неговото разрешение, като последният отказва да признае разходите, свързани с нея.


За повече информация относно нашите търговски условия, моля да се свържете с нас !